Italien: Azienda Usl Valle d’Aosta bötfälls med 40 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder vid behandling av hälsouppgifter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda Usl Valle d’Aosta med 40 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd och en patient hos vårdgivaren lämnat in ett klagomål till Garante eftersom en kollega, som aldrig hade behandlat dem, upprepade gånger fått tillgång till deras patientjournaler, trots att de uttryckligen vägrat lämna sitt samtycke till behandlingen.

Under sin utredning konstaterade Garante att vårdgivaren förenklat journalsystemet för att underlätta patienthanteringen under Covid 19-pandemin. Detta ledde till att patienternas journaler var tillgängliga för alla anställda, oavsett om den berörda patienten samtyckt till det eller inte.

Garante drog därför slutsatsen att den personuppgiftsansvarige underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, och därmed agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet enligt 5.1 (f) GDPR och säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 GDPR. Garante ansåg också att behandlingen inte uppfyllde kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Azienda Usl Valle d’Aosta

Beslutsnummer: 9819792

Beslutsdatum: 2022-11-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.