Italien: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese bötfälls med 12 000 euro för tre fall av dataintrång

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese med 12 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante inlett tre förfaranden mot en hälso- och sjukvårdsorganisation ASST Ovest Milanese för att ha brutit mot principerna om integritet och konfidentialitet i behandlingen av personuppgifter, särskilt hälsodata.

De tre fallen av dataintrång gällde felaktig överföring av två personers kallelse gällande bedömning av funktionshinder till en tredje person, felaktig användning av fältet “kopia” i ett e-postmeddelande som skickades till 198 patienter som behandlas för multipel skleros, vilket avslöjade deras e-postadresser och hälsotillstånd, samt felaktig leverans av medicinsk dokumentation som också innehöll testresultatet till en patient.

ASST Ovest Milanese hävdade att det rörde sig om mänskliga misstag, att det inte fanns någon uppsåt eller allvarlig försummelse, och att verksamheten vidtagit åtgärder för att undvika liknande incidenter i framtiden.

Garante konstaterade att ASST Ovest Milaneses argument inte var tillräckliga och att ASST Ovest Milanese brutit mot dataskyddsreglerna. Garante konstaterade därför överträdelser av artiklarna 5.1 (f), 9 och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art 83 GDPR

Sanktionsavgift: 12 000 euro

Mottagare: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (ASST)

Beslutsnummer: 9935484

Beslutsdatum: 2023-07-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.