Italien: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige bötfälls med 10 000 euro för sen respons på begäran om rättigheter enligt GDPR

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda Sanitaria dell’Alto Adige med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante tagit emot ett klagomål från en läkare som blivit avstängd från sitt arbete vid Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ett sjukhus i Sydtyrolen, för att han inte vaccinerat sig mot Covid-19. Läkaren begärde tillgång till sina personuppgifter som behandlades av sjukhuset där han arbetade, samt rättelse eller radering av dem, men fick inte något svar inom en månad som krävs av GDPR.

Garante inledde ett förfarande mot sjukhuset och konstaterade att det brutit mot artiklarna 12.3, 15, 16, 17 och 19 GDPR genom att inte ge läkaren ett snabbt och adekvat svar på hans begäran om rättigheter. Garante ansåg att detta var en allvarlig överträdelse, eftersom det gällde känsliga uppgifter om läkarens hälsostatus och hans yrkesutövning, som fått stor uppmärksamhet i media.

Garante beslutade att publicera beslutet på sin webbplats, som en varning till andra organisationer som behandlar personuppgifter i samband med Covid-19-vaccinationer. Garante betonade vikten av att respektera de registrerades rättigheter och att följa principen om ansvarsskyldighet i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art.12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 16 GDPR, art. 17 GDPR, art. 19 GDPR, art. 58 GDPR, art 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Beslutsnummer: 9941795

Beslutsdatum: 2023-09-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.