Italien: Axpo Italia bötfälls med 10 000 000 euro för att ha brutit mot GDPR:s principer om korrekthet, riktighet och ansvarsskyldighet

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Axpo Italia S.p.A med 10 000 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Axpo Italia är ett företag som säljer el och gas till kunder i Italien. Axpo Italia anlitade agenter som gick från dörr till dörr för att skriva kontrakt med potentiella kunder, men vissa av dessa agenter använde sig av falska eller felaktiga personuppgifter för att sluta avtal som kunderna inte bett om. Många kunder klagade till Garante över att de fått fakturor eller påminnelser från Axpo Italia utan att ha ingått något avtal med företaget.

Garante undersökte fallet och konstaterade att Axpo Italia brutit mot principen om korrekthet enligt artikel 5.1 (a) GDPR, principen om riktighet enligt artikel 5.1 (d) GDPR och principen om ansvarsskyldighet enligt artiklarna 5.2 GDPR och 24.2 GDPR. Garante utfärdade också ett föreläggande som innebar att Axpo Italia skulle vidta åtgärder för att förbättra företagets dataskyddspolicy och kontrollera sina agenter bättre.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 24 GDPR, art. 28 GDPR, art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 000 euro

Mottagare: Axpo Italia S.p.A

Beslutsnummer: 9940988

Beslutsdatum: 2023-10-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.