Italien: ASST di Lodi bötfälls med 1 000 euro för behandling av hälsouppgifter utan rättslig grund

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt ASST di Lodi med 10 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (f), 9 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ASST di Lodi, en vårdinrättning, anmält ett dataintrång till AEPD i enlighet med artikel 33 GDPR. Enligt anmälan hade en patient uppgett två kontakter för sina medicinska ärenden. Vårdinrättningen hade uttryckligen fått tillstånd att i nödfall få tillgång till patientens hälsouppgifter från dessa två personer. I samband med en viktig diagnostisk undersökning av patienten var de två godkända kontakterna inte nåbara, varför en anställd vid vårdinrättningen bad en familjemedlem som de personligen kände om informationen.

Under sin utredning fann AEPD att vårdinrättningen behandlat den registrerades uppgifter utan den registrerades samtycke och därför utan giltig rättslig grund enligt artikel 9 GDPR. Dessutom konstaterade AEPD att vårdinrättningen inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter i syfte att förhindra sådana incidenter enligt artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR.

På grundval av dessa överträdelser ålade Garante vårdinrättningen administrativa sanktionsavgifter med 1 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: ASST di Lodi

Beslutsnummer: 9763968

Beslutsdatum: 2022-03-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.