Italien: Asl Napoli 3 Sud bötfälls med 30 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt regionala hälsovårdsmyndigheten Asl Napoli 3 Sud med 30 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att regionala hälsovårdsmyndigheten rapporterat en ransomware-attack till Garante. I processen krypterades en databas av hackarna och en lösensumma krävdes för dekryptering. Uppgifterna för 842 000 patienter och anställda påverkades av incidenten.

Garante konstaterade i sin utredning av cyberattacken att vårdinrättningen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda de uppgifter som hanterades enligt artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR. Till exempel skedde åtkomsten till det interna nätverket uteslutande med hjälp av användarnamn och lösenord, vilket enligt Garante endast möjliggjorde otillräcklig autentisering. Dessutom kunde viruset spridas till hela it-infrastrukturen på grund av avsaknaden av nätverkssegmentering.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR, art. 40 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Asl Napoli 3 Sud

Beslutsnummer: 9941232

Beslutsdatum: 2023-10-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.