Italien: Arte del vivere bötfälls med 5 000 euro för underlåtenhet att radera registrerads personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Arte del vivere S.r.l. med 5 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 12 och 17 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante eftersom hans personuppgifter publicerats på webbplatsen www.mondoshiatsu.com som drivs av den personuppgiftsansvarige. Den registrerade hade automatiskt inkluderats i Shiatsu-portalen efter att ha deltagit i en ettårig Shiatsu-utbildning. Eftersom han aldrig hade arbetat inom detta område begärde han emellertid upprepade gånger att hans uppgifter skulle raderas. Den personuppgiftsansvarige uppfyllde dock inte hans begäran trots att företaget lovat att radera uppgifterna.

Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att Arte del vivere brutit mot artiklarna 12 och 17 GDPR och bötfällde företaget med 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Arte del vivere S.r.l.

Beslutsnummer: 9756853

Beslutsdatum: 2022-03-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.