Italien: Anfiteatro Flavio bötfälls med 2 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Anfiteatro Flavio s.r.l. med 2 000 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att polisen, i samband med en administrativ inspektion av ett hotell som förvaltas av Anfiteatro Flavio, upptäckt att man istallerat ett kamerabevakningssystem med tre kameror. Polisen konstaterade dock att den personuppgiftsansvarige inte lämnat tillräcklig information om förekomsten av bevakningskamerorna.

Enligt Garante utgjorde detta en överträdelse av artikel 13 GDPR som kräver att en personuppgiftsansvarig informerar registrerade om behandlingen av deras personuppgifter varför myndigheten beslutade om 2 000 euro i sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 ooo euro

Mottagare: Anfiteatro Flavio s.r.l.

Beslutsnummer: 9721758

Beslutsdatum: 2021-10-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.