Italien: Anfiteatro Flavio bötfälls med 2 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Anfiteatro Flavio s.r.l. med 2 000 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att polisen, i samband med en administrativ inspektion av ett hotell som förvaltas av Anfiteatro Flavio, upptäckt att man istallerat ett kamerabevakningssystem med tre kameror. Polisen konstaterade dock att den personuppgiftsansvarige inte lämnat tillräcklig information om förekomsten av bevakningskamerorna.

Enligt Garante utgjorde detta en överträdelse av artikel 13 GDPR som kräver att en personuppgiftsansvarig informerar registrerade om behandlingen av deras personuppgifter varför myndigheten beslutade om 2 000 euro i sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 ooo euro

Mottagare: Anfiteatro Flavio s.r.l.

Beslutsnummer: 9721758

Beslutsdatum: 2021-10-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.