Search
Close this search box.

Italien: Amazon Italia Transport bötfälls med 40 000 euro för underlåtenhet att svara på registrerads begäran

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Amazon Italia Transport S.r.l. med 40 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en före detta anställd hos Amazon Italia Transport lämnat in ett klagomål till Garante över att företaget inte svarat på hans begäran om tillgång till sina personuppgifter inom den lagstadgade tidsfristen.

Garante inledde en utredning och konstaterade att företaget brutit mot artiklarna 12.3 och 15 GDPR, som ger de registrerade rätten att få information om hur deras personuppgifter behandlas och att få en kopia av dem.

Garante beslutade att bötfälla företaget med 40 000 euro för överträdelsen och att offentliggöra beslutet på sin webbplats. Garante motiverade sanktionsavgiften med att överträdelsen var allvarlig, eftersom den berörde den registrerades grundläggande rättigheter, och att företaget inte hade visat någon god tro eller samarbetsvilja. Garante tog också hänsyn till företagets ekonomiska situation och de sanktioner som tillämpats i liknande fall.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR,

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Amazon Italia Transport S.r.l.

Beslutsnummer: 9960875

Beslutsdatum: 2023-11-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.