Italien: Alfa Shipyard bötfälls med 10 000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Alfa Shipyard s.r.l. med 10 000 euro för överträdelse av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante i samband med en utredning som föranletts av ett klagomål beordrat Alfa Shipyard att uppfylla klagandens krav, i enlighet med artikel 12 GDPR, att göra sin verksamhet förenlig med principen om laglighet och att meddela de åtgärder som vidtagits till klaganden inom 60 dagar från mottagandet av beslutet. Då denna period passerat utan att Garante, trots upprepade påminnelser, tagit emot något svar från Alfa Shipyard inledde myndigheten ett förfarande mot företaget.

På grundval av de uppgifter som framkommit under utredningen konstaterade Garante att Alfa Shipyard inte följt de order som Garante utfärdat i april 2021 och inte heller den allmänna skyldigheten att samarbeta med Garante vid utförandet av dess uppgifter. Garante ansåg därför att Alfa Shipyard hade brutit mot artikel 58.2 GPDR.

Mot bakgrund av detta bötfällde Garante Alfa Shipyard med 10 000 euro. Vid kvantifieringen av dessa tog Garante bland annat hänsyn till att överträdelsen var av betydande karaktär, eftersom den i slutändan hade förlängt förfarandet inför Garante. Alfa Shipyard har enligt Garante 30 dagar på sig att lösa tvisten genom att betala ett belopp som motsvarar hälften av den utdömda påföljden.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Alfa Shipyard s.r.l.

Beslutsnummer: 9771574

Beslutsdatum: 2022-03-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.