Italien: Advokatsamfundet bötfälls med 20 000 euro för att ha publicerat information på sin webbplats utan rättslig grund

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt italienska advokatsamfundet med 20 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante tagit emot ett klagomål från en person som hade sina personuppgifter, inklusive uppgifter om brottmål, publicerade på en webbplats tillhörande advokatsamfundet. Garante begärde information från advokatsamfundet om ändamålen och medlen för behandlingen av dessa uppgifter, samt om de tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att skydda dem.

Advokatsamfundet svarade att publiceringen av uppgifterna skett i samråd med en domstol, för att underlätta advokaternas arbete under covid-19-pandemin, och att det inte fanns något fel i att sprida offentliga handlingar som också anslås på domstolens dörrar och anslagstavlor.

Garante konstaterade att behandlingen av uppgifterna var olaglig, eftersom den saknade ett lagligt stöd och inte följde principerna om lagenlighet, korrekthet, uppgiftsminimering samt principen om integritet och konfidentialitet enligt artiklarna 5.1 (a), 5.1 (c), 5.1 (f) och 10 GDPR. Dessutom rörde det sig om känsliga uppgifter om brottmål, som kräver särskilda åtgärder vid beahdnling.

Garante beslutade att bötfälla advokatsamfundet med 20 000 euro i enlighet artiklarna 58.2 GDPR och 83 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 10 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9938413

Beslutsdatum: 2023-08-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.