Italien: 800 000 euro i böter för brott mot GDPR

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Iliad Italia SpA med 800 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 25 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Böterna avser överträdelser som Iliad Italia genomfört rörande behandlingen av kunddata för aktivering av SIM-kort, samt sättet på vilket betalningsdata registrerats. Dessutom uppgav Garante att företaget åsidosatt principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet samt integritet och konfidentialitet när det gäller behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål och lagring av kundinformation i det personliga kontot på företagets webbplats.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 800 000 euro

Mottagare: Iliad Italia SpA

Beslutsnummer: 9435807

Beslutsdatum: 2020-07-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.