Italien: 30 000 euro för olaglig publicering av känsliga uppgifter på webbplats

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza (“ASP Cosenza”) med 30 000 euro för brott mot artikel 9.2 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att ASP Cosenza offentliggjort personuppgifter på myndighetens webbplats. Uppgifterna omfattade bland annat för- och efternamn, hemvist, skattekod, belopp som ska regleras och iban-kod för personer som har rätt till ersättning. Eftersom ärendet gällde ersättning för skador som vårdföretag orsakat behandlades även uppgifter om hälsa.

AEPD konstaterade i sitt beslut att ASP Cosenza inte haft en rättslig grund för webbpubliceringen varför de agerat i strid med bestämmelserna i artikel 9.2 i GDPR .

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza

Beslutsnummer: 9483375

Beslutsdatum: 2020-10-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.