Search
Close this search box.

Italien: 16.7 miljoner euro i böter för olaglig direktmarknadsföring

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Wind Tre S.p.A. med 16,7 miljoner euro för olaglig direktmarknadsföring.

Garante meddelade den 13 juli 2020 att myndigheten utfärdat ett beslut om att bötfälla Wind Tre för flera olagliga personuppgiftsbehandlingar i samband med direktmarknadsföring.

Garante framhöll särskilt att hundratals registrerade hävdat att de fått oönskad direktmarknadsföring som skickats utan deras samtycke. Direktmarknadsföringen skickades via SMS, e-post, telefonsamtal och automatiserade samtal.

Vidare uppgav Garante att de registrerade hävdat att de inte haft möjlighet att utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke, och att de inte haft möjlighet att motsätta sig behandlingen för direktmarknadsföringsändamål, eftersom informationen i Wind Tres integritetspolicy var ofullständig då kontaktuppgifter saknades. Garante uppgav dessutom att de registrerades uppgifter publicerats på telefonlistor trots att de motsatt sig en sådan behandling.

Garante ansåg därutöver att Wind Tres appar “MyWind” och “My3” var inställda på ett sätt som tvingade användare att ge sitt samtycke för olika personuppgiftsbehandlingar vid inloggning. Användarna fick dock möjligheten att återkalla samtycket först efter 24 timmar.

Slutligen påpekade Garante att Wind Tre visat brister i hur personuppgifter hanterats i relation till partnerföretag, samt även i samband med olaglig aktivering av avtal.

Som ett resultat fann Garante att Wind Tres agerande innebär ett brott mot artiklarna 5.1 och 2, 6.1 a, 12, 24 och 25 i dataskyddsförordningen (GDPR). Garante förbjöd dessutom Wind Tres behandling av personuppgifter som samlats in utan registrerades samtycke samt förordnade att företaget skulle implementera adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att effektivt kontrollera partnerföretag.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 16 700 000 euro

Mottagare: Wind Tre S.p.A.

Beslutsnummer: 9435753

Beslutsdatum: 2020-07-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.