Italien: 15 000 euro i böter för kränkning av rätten till tillgång

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Mapei SpA med 15 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a-d), 12, 13 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Mapei misslyckats med att svara på en registrerads begäran om tillgång, samt att Mapei hållit en registrerads e-postkonto aktivt, med samma åtkomstmöjligheter, trots att anställningsförhållandet upphört. Mot bakgrund av det inträffade bötfälls Mapei för brott mot GDPR. Garante ålägger även Mapei att göra anpassa företagets behandling av personuppgifter enligt kraven i artikel 12 i GDPR inom 60 dagar från mottagandet av beslutet.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Mapei SpA

Beslutsnummer: 9445180

Beslutsdatum: 2020-07-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.