Italien: 15 000 euro i böter för kränkning av rätten till tillgång

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt Mapei SpA med 15 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a-d), 12, 13 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Mapei misslyckats med att svara på en registrerads begäran om tillgång, samt att Mapei hållit en registrerads e-postkonto aktivt, med samma åtkomstmöjligheter, trots att anställningsförhållandet upphört. Mot bakgrund av det inträffade bötfälls Mapei för brott mot GDPR. Garante ålägger även Mapei att göra anpassa företagets behandling av personuppgifter enligt kraven i artikel 12 i GDPR inom 60 dagar från mottagandet av beslutet.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Mapei SpA

Beslutsnummer: 9445180

Beslutsdatum: 2020-07-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.