Irland: Vodafone bötfälls med 1 400 euro för olaglig direktmarknadsföring

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) har bötfällt Vodafone Ireland Ltd. med 1 400 euro för brott mot artikel 21 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att Vodafone i flera fall skickat SMS och mejl och ringt telefonsamtal i marknadsföringssyfte utan samtycke från de registrerade. Trots flera invändningar från de registrerade fortsatte de att få oönskad reklam.

I ett fall hade en tidigare kund kontaktat Vodafone sju gånger och bett företaget om att inte få fler reklamsamtal på sin mobiltelefon. Trots hans begäran fortsatte Vodafone med reklamsamtal. I ett annat fall fick en kund ett reklamsamtal på sitt mobiltelefon varpå han informerade Vodafone under samtalet om att han inte ville ta emot fler reklamsamtal. Trots hans begäran ringde Vodafone ytterligare tolv marknadsföringssamtal till honom på hans mobiltelefon.

I ett annat fall har en kund fyllt i ett formulär där det tydligt framgår att han inte vill ta emot marknadsföringssamtal från Vodafone. Men den anställde som behandlade begäran misslyckades med att registrera kundens marknadsföringspreferenser. Som ett resultat fick kunden därefter ytterligare fjorton oönskade kommersiella meddelanden, sju mejl och sju textmeddelanden.

Enligt DPC har Vodafone inte gett registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter enligt artikel 21 GDPR varför företaget bötfälldes med 1 400 euro.

Du kan läsa DPC:s pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.