Irland: Twitter bötfälls med 450 000 euro för oanmäld personuppgiftsincident

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) har bötfällt Twitter International Company med 450 000 euro för brott mot artiklarna 33.1 och 33.5 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) genom att inte anmäla eller dokumentera inträffad personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten.

Av beslutet framgår att Twitter, på sin sociala medieplattform, erbjuder olika integritetsinställningar för användarinlägg. Enligt integritetsinställningarna har användarna möjlighet att välja om inläggen ska visas som privata eller offentliga. Privata inlägg kan endast ses av prenumeranter på den specifika användarprofilen, medan offentliga inlägg är synliga för allmänheten. På grund av ett programmeringsfel i Twitters Android-app har vissa privata inlägg av misstag blivit synliga för allmänheten.

Efter utredning av händelsen konstaterar DPC att Twitter inte uppfyllt sina rapporterings- och dokumentationsskyldigheter då företaget inte meddelat myndigheten om incidenten inom den 72-timmarsperiod som definieras i artikel 33.1 i GDPR. Därutöver har Twitter inte dokumenterat händelsen på ett adekvat sätt i enlighet med artikel 33.5 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Data Protection Commission (DPC)

Land: Irland EU

Lagrum: Art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 450 000 euro

Mottagare: Twitter International Company

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.