Irland: Twitter bötfälls med 450 000 euro för brister i samband med incidentanmälan

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) har bötfällt Twitter International Company med 450 000 euro för brott mot artiklarna 33.1 och 33.5 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Twitter underlåtit att anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar efter att Twitter fått vetskap om incidenten till DPC. Twitter har också underlåtit att dokumentera incidenten på ett adekvat sätt. Enligt DPC har Twitter därmed agerat i strid med artiklarna 33.1 och 33.5 GDPR.

Beslutet gäller särskilt en anmälan om en personuppgiftsincident som gjordes till DPC den 8 januari 2019 efter en incident som inträffade hos ett av Twitters personuppgiftsbiträden, Twitter Inc., och som innebar att en bugg gjorde att konton för Twitteranvändare med skyddade konton, som använder Android och ändrar sin e-postadress, inte längre var skyddade. I beslutet framhöll DPC särskilt att grunden för undersökningen var att undersöka frågor kring anmälan av intrånget snarare än materiella frågor kring själva intrånget.

Mer information

Myndighet: Data Protection Commission (DPC)

Land: Irland EU

Lagrum: Art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 450 000 euro

Mottagare: Twitter International Company

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-10-18

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.