Search
Close this search box.

Irland: Meta bötfälls med 265 miljoner euro efter att personuppgifter läckt ut och publicerats på internet

Data Protection Commission (DPC) har bötfällt Meta Platforms Ireland Limited med 265 miljoner euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR). Utöver sanktionsavgifterna har DPC också utfärdat en reprimand och ett föreläggande där företaget åläggs att se till att behandlingen av personuppgifter överensstämmer med kraven genom att vidta en rad specificerade korrigerande åtgärder.

Av DPC:s pressmeddelande framgår bland annat att myndigheten inlett en utredning den 14 april 2021, efter att media rapporterat om upptäckten av en samling av Facebooks personuppgifter som gjorts tillgängliga på internet. Utredningen gällde en granskning och bedömning av verktygen Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer och Instagram Contact Importer i samband med behandling som utfördes av Meta under perioden mellan den 25 maj 2018 och september 2019.

De väsentliga frågorna i utredningen gällde frågor om efterlevnad av kraven på inbyggt dataskydd (Privacy by Design) och dataskydd som standard (Privacy by Default) enligt artikel 25.1 och 25.2 GDPR. DPC har kontrollerat om Meta genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vid behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 25 GDPR (som behandlar detta begrepp).

Efter en omfattande utredning presenterade DPC ett utkast till beslut för alla berörda tillsynsmyndigheter i EU. Då samtliga tillsynsmyndigheter ställt sig bakom DPC:s utkast till beslut antog myndigheten den 25 november 2022 beslutet att dels bötfälla Meta med 265 miljoner euro, dels utfärda en reprimand och ett föreläggande där företaget åläggs att se till att behandlingen av personuppgifter överensstämmer med kraven genom att vidta en rad specificerade korrigerande åtgärder.

Mer information

Myndighet: Data Protection Commission (DPC)

Land: Irland EU

Lagrum: Art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 265 000 000 euro

Mottagare: Meta Platforms Ireland Limited

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-11-25

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.