Irland: Meta bötfälls med 17 miljoner euro för bristande säkerhetsåtgärder

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har bötfällt Meta Platforms Ireland Limited (tidigare Facebook Ireland Limited) med 17 miljoner euro för överträdelse av artiklarna 5.2 och 24.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att DPC undersökt i vilken utsträckning Meta uppfyllt kraven i artiklarna 5.1 (f), 5.2, 24.1 och 32.1 GDPR i samband med behandlingen av personuppgifter. Granskningen skedde efter en serie på 12 anmälningar om dataintrång som inträffat hos Meta under perioden mellan den 7 juni 2018 och den 4 december 2018. Eftersom den aktuella behandlingen utgjorde gränsöverskridande behandling, har DPC:s beslut varit föremål för den process som anges i artikel 60 GDPR varpå alla andra europeiska tillsynsmyndigheter deltagit som medbeslutande myndigheter.

Enligt DPC har Meta inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som gör det möjligt för företaget att lätt visa vilka säkerhetsåtgärder som de i praktiken vidtagit för att skydda EU-användarnas uppgifter i samband med de 12 personuppgiftsincidenterna, vilket strider mot artiklarna 5.2 och 24.1 GDPR. Mot bakgrund av detta ålade DPC Meta böter på 17 miljoner euro.

Mer information

Myndighet: Data Protection Commission (DPC)

Land: Irland EU

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 24 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 17 000 000 euro

Mottagare: Meta Platforms Ireland Limited

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-03-15

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.