Irland: Hösta domstolen har beviljat Facebook en domstolsprövning

Organisationen noyb rapporterar att Irlands Hösta domstol har beviljat Facebook en prövning (ärende nr 2020/617 JR) av den irlänska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commissions (“DPC”) preliminära beslut som innebär att Facebook inte längre kan använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler (“SCC”) för att överföra EU-användares personuppgifter till USA (läs mer om detta här). En rättslig granskning gör det möjligt för Facebook att låta domstolen granska det pågående ärendet, även innan ett slutgiltigt beslut fattats av tillsynsmyndigheten.

Till stöd för sin ansökan har Facebook framfört att de anser att tre veckors svarstid som lämnats av DPC:s preliminära beslut inte ger företaget tillräckligt med tid för att ta fram ett svar. Facebook har också framfört att det är orättvist om DPC endast riktade ett sådant beslut mot Facebook och inte mot andra IT-företag som överför personuppgifter Irland till USA.

Du kan läsa noybs inlägg här, endast tillgänglig på engelska.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.