Irland: DPC publicerar vägledning om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har publicerat en vägledning om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Syftet med denna vägledning är i första hand att hjälpa de personuppgiftsansvariga att identifiera den korrekta rättsliga grunden för all behandling av personuppgifter som de utför eller planerar att utföra, och de skyldigheter som följer med den rättsliga grunden. Dessutom ska vägledningen hjälpa de personer vars personuppgifter kan komma att behandlas (registrerade) att identifiera om behandlingen av deras personuppgifter är laglig och, som en del av detta, vilken den rättsliga grunden för denna behandling kan vara.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.