Irland: DPC publicerar vägledning om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har publicerat en vägledning om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Syftet med denna vägledning är i första hand att hjälpa de personuppgiftsansvariga att identifiera den korrekta rättsliga grunden för all behandling av personuppgifter som de utför eller planerar att utföra, och de skyldigheter som följer med den rättsliga grunden. Dessutom ska vägledningen hjälpa de personer vars personuppgifter kan komma att behandlas (registrerade) att identifiera om behandlingen av deras personuppgifter är laglig och, som en del av detta, vilken den rättsliga grunden för denna behandling kan vara.

Du kan läsa pressmeddelandet här och vägledningen här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.