Irland: DPC publicerar vägledning om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har publicerat en vägledning om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Syftet med denna vägledning är i första hand att hjälpa de personuppgiftsansvariga att identifiera den korrekta rättsliga grunden för all behandling av personuppgifter som de utför eller planerar att utföra, och de skyldigheter som följer med den rättsliga grunden. Dessutom ska vägledningen hjälpa de personer vars personuppgifter kan komma att behandlas (registrerade) att identifiera om behandlingen av deras personuppgifter är laglig och, som en del av detta, vilken den rättsliga grunden för denna behandling kan vara.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.