Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten utreder Facebooks behandling av barns uppgifter på Instagram

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) meddelar att de efter klagomål från flera individer inlett två utredningar avseende Instagrams behandling av barns personuppgifter. Instagram ägs och tillhandahålls av Facebook Ireland Limited som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas via Instagram.

Den första utredningen kommer att bedöma om Facebook har en rättslig grund för den pågående behandlingen av barns personuppgifter på Instagram och om företaget använder lämpliga säkerhetsåtgärder och/eller begränsningar på Instagram för barnens användning av tjänsten. Utredningen kommer också att granska huruvida Facebook uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig avseende kravet på öppenhet i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Den andra utredningen kommer att fokusera på om Instagram-profiler och möjliga kontoinställningar är lämpliga för barn, samt om Facebook följer GDPR:s krav på Privacy by Design och Privacy by Default, särskilt i förhållande till Facebooks ansvar att skydda barns rättigheter i egenskap av sårbara personer.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.