Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten utreder Facebooks behandling av barns uppgifter på Instagram

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) meddelar att de efter klagomål från flera individer inlett två utredningar avseende Instagrams behandling av barns personuppgifter. Instagram ägs och tillhandahålls av Facebook Ireland Limited som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas via Instagram.

Den första utredningen kommer att bedöma om Facebook har en rättslig grund för den pågående behandlingen av barns personuppgifter på Instagram och om företaget använder lämpliga säkerhetsåtgärder och/eller begränsningar på Instagram för barnens användning av tjänsten. Utredningen kommer också att granska huruvida Facebook uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig avseende kravet på öppenhet i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Den andra utredningen kommer att fokusera på om Instagram-profiler och möjliga kontoinställningar är lämpliga för barn, samt om Facebook följer GDPR:s krav på Privacy by Design och Privacy by Default, särskilt i förhållande till Facebooks ansvar att skydda barns rättigheter i egenskap av sårbara personer.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.