Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten utreder Facebooks behandling av barns uppgifter på Instagram

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) meddelar att de efter klagomål från flera individer inlett två utredningar avseende Instagrams behandling av barns personuppgifter. Instagram ägs och tillhandahålls av Facebook Ireland Limited som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas via Instagram.

Den första utredningen kommer att bedöma om Facebook har en rättslig grund för den pågående behandlingen av barns personuppgifter på Instagram och om företaget använder lämpliga säkerhetsåtgärder och/eller begränsningar på Instagram för barnens användning av tjänsten. Utredningen kommer också att granska huruvida Facebook uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig avseende kravet på öppenhet i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Den andra utredningen kommer att fokusera på om Instagram-profiler och möjliga kontoinställningar är lämpliga för barn, samt om Facebook följer GDPR:s krav på Privacy by Design och Privacy by Default, särskilt i förhållande till Facebooks ansvar att skydda barns rättigheter i egenskap av sårbara personer.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.