Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten utfärdar reprimand mot Ryanair

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) utfärdar en reprimand mot flygbolaget Ryanair DAC för överträdelse av artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att DPC, i egenskap av ledande tillsynsmyndighet, inlett en granskning av ett klagomål som ursprungligen skickats till den brittiska dataskyddsmyndigheten ICO. Klagomålet gällde en begäran från en registrerad om att få tillgång till dennes personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR. Ryanair lämnade ut vissa personuppgifter till följd av begäran, men kunde dock inte tillhandahålla en kopia av en inspelning av ett samtal som den registrerade hade gjort då Ryanairs långsamma hantering av ärendet lett att telefoninspelningen raderats i enlighet med bolagets gallringspolicy.

I beslutet konstaterades att Ryanair överträtt artikel 15 i GDPR genom att bolaget inte försett den registrerade med en kopia av de personuppgifter som behandlades vid tidpunkten för begäran. I beslutet konstaterades också att Ryanair överträtt artikel 12.3 i GDPR genom att bolaget inte tillhandahållit den registrerade informationen inom den lagstadgade tidsramen på en månad.

Mer information

Myndighet: Data Protection Commission (DPC)

Land: Irland EU

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Ryanair DAC

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-11-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.