Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten utfärdar reprimand mot Ryanair

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) utfärdar en reprimand mot flygbolaget Ryanair DAC för överträdelse av artiklarna 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att DPC, i egenskap av ledande tillsynsmyndighet, inlett en granskning av ett klagomål som ursprungligen skickats till den brittiska dataskyddsmyndigheten ICO. Klagomålet gällde en begäran från en registrerad om att få tillgång till dennes personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR. Ryanair lämnade ut vissa personuppgifter till följd av begäran, men kunde dock inte tillhandahålla en kopia av en inspelning av ett samtal som den registrerade hade gjort då Ryanairs långsamma hantering av ärendet lett att telefoninspelningen raderats i enlighet med bolagets gallringspolicy.

I beslutet konstaterades att Ryanair överträtt artikel 15 i GDPR genom att bolaget inte försett den registrerade med en kopia av de personuppgifter som behandlades vid tidpunkten för begäran. I beslutet konstaterades också att Ryanair överträtt artikel 12.3 i GDPR genom att bolaget inte tillhandahållit den registrerade informationen inom den lagstadgade tidsramen på en månad.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.