Irland: Bank of Ireland bötfälls med 463 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har bötfällt Bank of Ireland med 463 000 euro för överträdelse av artiklarna 32, 33 och 34 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Bank of Ireland rapporterat 22 dataintrång till DPC enligt artikel 33 GDPR. Som en del av sin utredning fann DPC att Bank of Ireland lämnat felaktig information till Central Credit Register på grund av en förväxling av bankkundernas kontouppgifter. Felet kunde ha en negativ inverkan på de registrerades kreditvärdighet.

DPC konstaterade att personuppgiftsincidenterna inträffat på grund av otillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder från Bank of Irelands sida. DPC konstaterade också att Bank of Ireland inte omedelbart informerat de registrerade och DPC om dataintrången. Enligt DPC har Bank of Ireland agerat i strid med kraven i artiklarna 32, 33 och 34 GDPR, varför myndigheten bötfällde banken med 463 000 euro.

Du kan läsa mer här och här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.