Irland: A&G Couriers Limited bötfälls med 15 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Data Protection Commission (DPC) har bötfällt A&G Couriers Limited T/A Fastway Couriers med 15 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige, under en övergång av sina IT-system, drabbats av en cyberattack där obehöriga tredje parter fick tillgång till personuppgifter. DPC konstaterade att den personuppgiftsansvarige underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, vilket underlättade en sådan attack.

Enligt dataskyddsmyndigheten utgjorde detta en överträdelse av artiklarna 4.7 och 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Data Protection Commission (DPC)

Land: Irland

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 76 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: A&G Couriers Limited T/A Fastway Couriers

Beslutsnummer: IN-21-6-2

Beslutsdatum: 2022-12-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.