Grekland: Språkskola bötfälls med 2 000 euro för underlåtenhet att tillgodose registrerads rättigheter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt en språkskola med 2 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 5.2 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd, som arbetar som språklärare på skolan, lämnat in ett klagomål till HDPA mot sin arbetsgivare. Anledningen till klagomålet var att den personuppgiftsansvarige fortsatte att ständigt övervaka den anställde under dennes onlinekurser via plattformen Zoom, trots den anställdes invändning.

HDPA konstaterade därför att den personuppgiftsansvarige åsidosatt sin skyldighet att följa den anställdes rätt att göra invändningar. Dessutom konstaterade HDPA att den personuppgiftsansvarige inte informerat den anställde på ett korrekt sätt om behandlingen av dennes personuppgifter i enlighet med artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 12/2022

Beslutsdatum: 2022-03-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.