Grekland: Rhodos lokaltrafik bötfälls med 8 000 euro för brott mot registrerads rättigheter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt Rhodes Municipal Transport Company med 8 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c), 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en tidigare anställd på Rhodos lokaltrafik lämnat in ett klagomål hos HDPA. Den tidigare medarbetaren låg i en tvist med Rhodos lokaltrafik efter att företaget anmält honom för påstådda förskingringar. Mot denna bakgrund bad den tidigare medarbetaren Rhodos lokaltrafik att skicka honom en kopia av videoinspelningarna som spelats in av bussens kamerabevakningssystem den dag då händelsen i fråga ska ha inträffat. Rhodos lokaltrafik svarade dock aldrig på hans begäran. HDPA ansåg att Rhodos lokaltrafik agerat i strid med den registrerades rätt till information enligt artikel 12.3 GDPR och artikel 15 GDPR.

Vidare har Rhodos lokaltrafik gett den tidigare medarbetaren ett intyg om anställningen, som förutom anställningstyp och varaktighet, också innehöll uppgifter om att han blivit avskedad på grund av ett brott. Enligt HDPA utgör detta är ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

De utdömda sanktionsuppgifterna på 8 000 euro fördelades enligt följande; 3 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR, och 5 000 euro för överträdelse av artikel 12.3 och artikel 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 8 000 euro

Mottagare: Rhodes Municipal Transport Company

Beslutsnummer: 39/2021

Beslutsdatum: 2021-09-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.