Grekland: Premiummedia bötfälls med 5 000 euro för oönskade nyhetsbrev

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt Premiummedia med 5 000 euro för brott mot artiklarna 21.3 och 25 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad försökt att avregistrera sig från företagets nyhetsbrev, men misslyckats med detta. Att det inte gick att avregistrera sig från listorna berodde på ett internt tekniskt fel hos företaget. Enligt HDPA har företaget agerat i strid med registrerades rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter enligt artikel 21.3 GDPR och kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 GDPR. HDPA bötfällde företaget med 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 21 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Premiummedia

Beslutsnummer: 44/2021

Beslutsdatum: 2021-10-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.