Search
Close this search box.

Grekland: Piraeus Financial Leases MAE bötfälls med 20 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt två leasingföretag som tillhör Piraeus Financial Leases MAE med 20 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ärendet gäller två klagomål som lämnats in av en privatperson mot två leasingföretag som tillhör Piraeus Financial Leases, för olaglig behandling av personuppgifter som rör honom och brist på tillfredsställande svar på hans begäran om tillgång.

Klagomålen handlar om att leasingföretagen tagit och spridit ett foto av ett hus som tillhörde privatpersonens far och som beslagtagits av ett av leasingföretagen, där privatpersonens bil syns parkerad bredvid huset med ett tydligt registreringsnummer. Privatpersonen hävdar att detta har kränkt hans personliga integritet, eftersom hans sociala krets fått reda på att han har förlorat sin familjeförmögenhet och att han är inblandad i en långvarig rättslig tvist med leasingföretagen.

Leasingföretagen förnekar att de har brutit mot gällande bestämmelser och hävdar att registreringsnumret inte var synligt på fotot som de publicerat på sin webbplats och som de senare tog bort. Leasingföretagen hävdar också att fotot som privatpersonen fått från en bekant som var intresserad av att köpa huset inte skickats av dem utan av ett annat företag som tillhör Piraeus Financial Leases och som ansvarar för fastighetsförmedling.

HDPA har granskat klagomålen och konstaterade att leasingföretagen agerat i strid med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. HDPA konstaterade också att leasingföretagen inte tillgodosett den registrerades begäran om tillgång enligt artikel 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Piraeus Financial Leases MAE

Beslutsnummer: 34/2023

Beslutsdatum: 2023-11-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.