Grekland: OTE Group bötfälls med 3 200 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt OTE Group med 3 200 000 euro för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att OTE Group bland annat bidragit till mobiloperatörens Cosmote Mobile Telecommunications S.A. säkerhetsinfrastruktur. Efter att en hackare trängt in i Cosmotes system på grund av bristande säkerhetsåtgärder och fått tillgång till och därefter läckt uppgifter från kunder, skickade Cosmote in en anmälan om en personuppgiftsincident till HDPA i enlighet med artikel 33 GDPR.

De stulna uppgifterna innehöll känslig information från Cosmotes kunder, till exempel ålder, kön och avtalsinformation. Nästan 10 miljoner kunder påverkades av incidenten. Av denna anledning konstaterade HDPA att OTE Group underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som stod i proportion till risken för de registrerade. HDPA bötfällde företaget med 3 200 000 euro.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 3 200 000 euro

Mottagare: OTE Group

Beslutsnummer: 4/2022

Beslutsdatum: 2022-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.