Grekland: Offentlig verksamhet bötfälls med 5 000 euro för olaglig delning av personuppgifter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt en offentlig verksamhet med 5 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 12 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en juridisk person i offentlig sektor överfört en registrerads personuppgifter till tredje part utan giltig rättslig grund och utan att informera den registrerade om sådan ytterligare personuppgiftsbehandling. Mot bakgrund av det inträffade bötfällde HDPA den offentliga verksamheten med 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 30/2021

Beslutsdatum: 2021-07-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.