Grekland: Offentlig verksamhet bötfälls med 5 000 euro för olaglig delning av personuppgifter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt en offentlig verksamhet med 5 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 12 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en juridisk person i offentlig sektor överfört en registrerads personuppgifter till tredje part utan giltig rättslig grund och utan att informera den registrerade om sådan ytterligare personuppgiftsbehandling. Mot bakgrund av det inträffade bötfällde HDPA den offentliga verksamheten med 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 30/2021

Beslutsdatum: 2021-07-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.