Grekland: Nowdoctor.gr bötfälls med 5 000 euro för brott mot registrerads rättigheter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt nowdoctor.gr med 5 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (e), 5.2, 6.1, 12.2-3 och 17 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att nowdoctor.gr gör det möjligt att boka vårdtjänster online. En läkare som tidigare varit ansluten till nowdoctor.gr lämnade in ett klagomål till HDPA efter att hon upprepade gånger meddelat nowdoctor.gr att hon inte längre var intresserad av att samarbeta med den personuppgiftsansvarige och att hennes uppgifter skulle raderas från plattformen. Den personuppgiftsansvarige tillgodosedde inte hennes begäran inom den tidsfrist som gäller enligt 12.3 GDPR utan raderade uppgifterna först 18 månader senare, efter att HDPA krävt radering av uppgifterna.

Enligt HDPA utgör detta ett brott mot principen om den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 GDPR. HDPA ansåg vidare att den personuppgiftsansvarige lagrat den registrerades uppgifter längre än vad som var nödvändigt för det avsedda ändamålet vilket strider mot principen om lagringsminimering i artikel 5.1 (e) GDPR. Syftet, att tillhandahålla onlinebokning för vårdtjänster, upphörde att existera när den registrerade förklarade att hon inte längre ville arbeta med den personuppgiftsansvarige.

Därutöver ansåg HDPA att den personuppgiftsansvarige underlåtit att vidta åtgärder med avseende på kravet i artikel 12 GDPR för att underlätta utövandet av registrerades rättigheter, genom att den personuppgiftsansvarige endast tillhandahållit en e-postadress på sin webbplats som kommunikationsmedel. Den personuppgiftsansvarige hade dock inte tillräcklig personal tillgänglig för att faktiskt behandla korrespondensen vilket försvårat för registrerade att utöva sina rättigheter.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: nowdoctor.gr

Beslutsnummer: 37/2021

Beslutsdatum: 2021-08-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.