Grekland: National Bank of Greece bötfälls med 20 000 euro för brott mot registrerads rättigheter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt National Bank of Greece med 20 000 euro för brott mot artiklarna 12.1-12.3 och 15.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot företaget Dixons South East Europe och National Bank of Greece efter att de inte följt hans begäran om rätt till information enligt GDPR. Efter att ha returnerat en produkt som han köpt hos Dixons South East Europe bad den registrerade företaget via Facebook Messenger om information avseende elektroniska överföringar till National Bank of Greece.

Dixons South East Europe vägrade dock att tillgodose den registrerades begäran, varpå den registrerade hävdade samma rätt mot banken. Inte heller National Bank of Greece gav honom något svar vilket enligt HDPA strider mot registrerades rätt att få information om behandling av personuppgifter enligt artiklarna 12.1-12.3 och 15.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: National Bank of Greece

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-08-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.