Grekland: National Bank of Greece bötfälls med 20 000 euro för brott mot registrerads rättigheter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt National Bank of Greece med 20 000 euro för brott mot artiklarna 12.1-12.3 och 15.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot företaget Dixons South East Europe och National Bank of Greece efter att de inte följt hans begäran om rätt till information enligt GDPR. Efter att ha returnerat en produkt som han köpt hos Dixons South East Europe bad den registrerade företaget via Facebook Messenger om information avseende elektroniska överföringar till National Bank of Greece.

Dixons South East Europe vägrade dock att tillgodose den registrerades begäran, varpå den registrerade hävdade samma rätt mot banken. Inte heller National Bank of Greece gav honom något svar vilket enligt HDPA strider mot registrerades rätt att få information om behandling av personuppgifter enligt artiklarna 12.1-12.3 och 15.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: National Bank of Greece

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-08-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.