Grekland: National Bank Hellas bötfälls med 20 000 euro för brott mot registrerads rätt till tillgång

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt National Bank Hellas med 20 000 euro för brott mot artiklarna 12.1-12.3 och 15.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad begärt tillgång till sina personuppgifter enligt artikel 15.1 GDPR. Efter en genomgång av ärendet konstaterar HDPA att National Bank Hellas inte korrekt utvärderat den registrerades begäran om att utöva sin rätt till tillgång varför nationalbanken agerat i strid med 12.1-12.3 och 15.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: National Bank Hellas

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-08-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.