Search
Close this search box.

Grekland: Kommun bötfälls med 5 000 euro för att ha laddat upp personuppgifter på webbplats och offentlig portal

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt en kommun med 5 000 för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att HDPA undersökt ett klagomål från en kommunanställd som ansåg att hennes personuppgifter behandlats olagligt av kommunen. Hon klagade över att hennes namn, befattning och andra uppgifter hade offentliggjorts på kommunens webbplats och på Diavgeia-programmet, som är ett system för öppenhet i offentlig förvaltning.

Kommunen hävdade att den hade rätt att behandla de anställdas personuppgifter i enlighet med lagen och att den var skyldig att publicera vissa administrativa handlingar på Diavgeia-programmet. Kommunen påstod också att den anställda inte utövat sin rätt till radering av sina personuppgifter på ett tydligt sätt.

HDPA konstaterade att kommunen brutit mot flera bestämmelser i GDPR och den grekiska dataskyddslagen. HDPA ansåg att kommunen inte visat att den hade någon rättslig grund för att behandla de anställdas personuppgifter, att den inte respekterat principerna om laglighet, ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering, och att den inte informerat de anställda om deras rättigheter.

HDPA bötfällde kommunen med 5 000 euro och beordrade den att upphöra med den olagliga personuppgiftsbehandlingen och att radera alla berörda personuppgifter från sina webbplatser och system.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 17 GDPR, art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GPDR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 33/2023

Beslutsdatum: 2023-11-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.