Grekland: Heraklions hamnmyndighet bötfälls med 30 000 euro för underlåtenhet att tillgodose rätten till tillgång

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt Heraklions hamnmyndighet med 30 000 euro för överträdelse av artiklarna 12.1-2 och 15.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad som råkat ut för en bilolycka i Heraklions hamnmyndighets lokaler lämnat in ett klagomål mot myndigheten. Heraklions hamnmyndighet använde ett kamerabevakningssystem som bland annat också spelade in bilolyckan. I samband med olyckan begärde den registrerade att Heraklions hamnmyndighet skulle ge honom tillgång till inspelningarna. Heraklions hamnmyndighet följde dock inte denna begäran. HDPA ansåg att detta utgjorde en överträdelse av av artiklarna 12.1-2 och 15.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Heraklions hamnmyndighet

Beslutsnummer: 61/2021

Beslutsdatum: 2022-02-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.