Grekland: Dixons South East Europe bötfälls med 20 000 euro för brott mot registrerads rätt till tillgång

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt Dixons South East Europe med 20 000 euro för brott mot artiklarna 12.1-12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad utövat sin rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR genom att begära en kopia på intern korrespondens från Dixons South East Europe. Dixons South East Europe vägrade dock att lämna ut informationen varför HDPA ansåg att företaget agerat i strid med den registrerades rätt till tillgång enligt artiklarna 12.1-12.3 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Dixons South East Europe

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-08-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.