Grekland: Athens Urban Transport Organisation bötfälls med 50 000 euro för brister i samband med användning av elektroniskt biljettsystem

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt Athens Urban Transport Organisation (OASA) med 50 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att OASA har infört ett nytt elektroniskt biljettsystem. Systemet använde passagerarnas passnummer eller annan officiell identitetshandling, deras 8-siffriga kod (PIN), deras födelsemånad och födelseår, och i förekommande fall, deras kategori av social förmånstagare (till exempel om en passagerare fick socialbidrag).

HDPA konstaterade att OASA brutit mot principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) GDPR då HDPA under sin utredning funnit att OASA haft för avsikt att lagra personuppgifter som samlats in från sina kunder i 20 år, utan att visa varför detta var nödvändigt.

HDPA konstaterade också att OASA brutit mot artikel 35.1 GDPR, eftersom deras konsekvensbedömning avseende dataskydd otillräckligt identifierat ändamålen med lagringen i förhållande till deras register över behandling. Dessutom var konsekvensbedömningen oklar i fråga om de risker som behandlingen medförde.

Till följd av detta bötfällde HDPA OASA med 50 000 euro för brott mot principen om lagringsminimering och utfärdade en reprimand för brott mot artikel 35.1 GDPR. Dessutom utfärdade HDPA ett föreläggande mot OASA att inom en månad identifiera och dokumentera alla lagringsperioder för uppgifter för deras olika behandlingsändamål. Utöver detta utfärdade HDPA ett föreläggande mot OASA att revidera sin konsekvensbedömning inom tre månader, eftersom konsekvensbedömningen fortfarande innehöll tvetydigheter i riskbedömningen.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 25 GDPR, art. 35 GPDR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Athens Urban Transport Organisation (OASA)

Beslutsnummer: 30/2023

Beslutsdatum: 2023-09-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.