Search
Close this search box.

Grekland: Alpha Bank bötfälls med 10 000 euro för underlåtenhet att ge registrerad tillgång till personuppgifter i rimlig tid

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt Alpha Bank med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund lämnat in ett klagomål till HDPA att Alpha Bank inte gett honom tillgång till videomaterial från bevakningskameror som visade hans besök på ett bankkontor efter att ha blivit utsatt för elektronisk bedrägeri.

Alpha Bank hävdade att videomaterialet raderats efter 45 dagar, vilket var den tid som angavs i bankens integritetspolicy och i HDPA:s riktlinjer. Alpha Bank svarade dock inte på kundens begäran inom den lagstadgade tidsfristen på 30 dagar och informerade inte heller kunden om förlängningen av tidsfristen eller skälen till förseningen.

HDPA ansåg att banken underlåtit att respektera kundens rätt till tillgång till sina personuppgifter enligt artikel 15 GDPR. HDPA ansåg också att banken underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, ändring eller radering enligt artikel 32 GDPR. HDPA påpekade att banken borde ha “frusit” videomaterialet när den blev medveten om den olagliga handlingen och att banken borde ha informerat kunden om dennes rättigheter och skyldigheter enligt GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 eur0

Mottagare: Alpha Bank

Beslutsnummer: 36/2023

Beslutsdatum: 2023-11-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.