Search
Close this search box.

Grekland: ΔΕΥΑ X bötfälls med 1 000 euro för olagligt utlämnande av hälsouppgifter

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) har bötfällt ΔΕΥΑ X med 1 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd vid den kommunala vattenverksamheten ΔΕΥΑ X klagat på att hennes hälsouppgifter om Covid-19 delats med tredje parter utan hennes samtycke. Hon hävdade att hennes arbetsgivare skickat hennes testresultat, medicinska intyg och personnummer till bland annat regionens civilskyddsmyndighet, styrelsen för ΔΕΥΑ Χ och andra anställda.

ΔΕΥΑ Χ försvarade sig med att behandlingen av hälsouppgifterna var nödvändig för att följa arbetsrätten, socialförsäkringsrätten och för att kontrollera hennes lämplighet för arbetet. ΔΕΥΑ Χ hävdade också att företaget hade rätt att begära information från regionens civilskyddsmyndighet om de åtgärder som skulle vidtas för att förhindra spridningen av Covid-19.

HDPA granskade klagomålet och undersökte om behandlingen av hälsouppgifterna var laglig, ändamålsenlig, nödvändig och proportionerlig, samt om den klagande informerats och gett sitt samtycke till behandlingen. HDPA konstaterade att behandlingen varit olaglig då ΔΕΥΑ Χ behandlat fler personuppgifter även som varit nödvändigt vilket utgjorde en överträdelse av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GPDR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: ΔΕΥΑ X

Beslutsnummer: 31/2023

Beslutsdatum: 2023-10-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.