Search
Close this search box.

Frankrike: TotalEnergies bötfälls med 1 miljon euro för olaglig direktmarknadsföring

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt TotalEnergies Electricité et Gaz France med 1 miljoner euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR) och den franska lagen om post och elektronisk kommunikation (CPCE).

Av beslutet framgår att flera registrerade skickat klagomål CNIL om att de hade stött på svårigheter när de utövade sin rätt till tillgång till personuppgifter om när de motsatt sig telefonsamtal för direktmarknadsföringsändamål från TotalEnergies Electricité et Gaz.

Klagomålen gällde de registrerades begäran om rättelse av personuppgifter, sena, felaktiga eller uteblivna svar på begäran om tillgång till personuppgifter och tillgång till personuppgifternas ursprung, underlåtenhet att upphöra med behandlingen av personuppgifter efter invändning mot behandling av uppgifter för marknadsföringsändamål och begäran om radering av personuppgifter.

CNIL inledde med hjälp av Legifrance en granskning av TotalEnergies Electricité et Gaz webbplats och tittade närmare på olika klagomålen från de registrerade. Under granskningen konstaterade CNIL att de registrerade som kontaktats i marknadsföringssyfte i vissa fall inte fått någon information som krävs enligt artikel 14 GDPR, till exempel syftet med behandlingen eller förekomsten av olika rättigheter. De informerades inte heller om att samtalet spelades eller sin rätt att motsätta sig detta.

CNIL konstaterade vidare att TotalEnergies Electricité et Gaz underlåtit att svara, lämnat felaktiga svar eller svarat sent på flera förfrågningar från den registrerade, utöver de tidsfrister som fastställs i artikel 12 GPDR, ofta efter flera påminnelser från den registrerade. CNIL konstaterade också att TotalEnergies Electricité et Gaz inte behandlat den registrerades olika ansökningar om tillgång till personuppgifter, deras ursprung samt tillgång till inspelningar av telefonsamtal som rörde den registrerade inom den tidsfrist som fastställts med skyldigheter enligt artikel 15 GDPR.

Slutligen konstaterade CNIL att TotalEnergies Electricité et Gaz fortsatt att behandla de registrerades personuppgifter efter invändningar från de registrerade mot behandlingen av deras personuppgifter i strid med artikel 21 GDPR.

För dessa överträdelser bötfällde CNIL TotalEnergies Electricité et Gaz med 1 miljon euro. CNIL beslutade också att offentliggöra sitt beslut på myndighetens webbplats och att TotalEnergies Electricité et Gaz inte längre kommer att identifieras med namn efter en period på två år från offentliggörandet.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 14 GDPR, art. 15 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 000 euro

Mottagare: TotalEnergies Electricité et Gaz France

Beslutsnummer: SAN-2022-011

Beslutsdatum: 2022-06-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.