Frankrike: Société nouvelle de l’annuaire français bötfälls med 3 000 euro för brott mot registrerades rättigheter

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har bötfällt Société nouvelle de l’annuaire français (“SNAF”) med 3 000 euro för brott mot artiklarna 16, 17, 30 och 31 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att SNAF driver webbplatsen annuairefrancais.fr, som listar franska företag baserat på uppgifter som publicerats av den franska statistikbyrån. Mellan åren 2018 och 2019 tog CNIL emot sexton klagomål som tyder på att registrerade har problem med att begära radering och rättelse av personuppgifter hos SNAF.

Som svar på dessa klagomål har CNIL förelagt SNAF att tillgodose de registrerades begäran inom två månader, vilket SNAF inte gjorde. Som ett resultat av detta dömde CNIL ut sanktionsavgifter på 3 000 euro mot SNAF för bland annat bristande efterlevnad av registrerades rätt till rättelse och radering enligt artiklarna 16 och 17 GDPR, samt för bristande samarbete med CNIL enligt artikel 31 GDPR.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på franska, här.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 16 GDPR, art. 17 GDPR, art. 30 GDPR, art. 31 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Société nouvelle de l’annuaire français (“SNAF”)

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.