Frankrike: Société nouvelle de l’annuaire français bötfälls med 3 000 euro för brott mot registrerades rättigheter

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har bötfällt Société nouvelle de l’annuaire français (“SNAF”) med 3 000 euro för brott mot artiklarna 16, 17, 30 och 31 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att SNAF driver webbplatsen annuairefrancais.fr, som listar franska företag baserat på uppgifter som publicerats av den franska statistikbyrån. Mellan åren 2018 och 2019 tog CNIL emot sexton klagomål som tyder på att registrerade har problem med att begära radering och rättelse av personuppgifter hos SNAF.

Som svar på dessa klagomål har CNIL förelagt SNAF att tillgodose de registrerades begäran inom två månader, vilket SNAF inte gjorde. Som ett resultat av detta dömde CNIL ut sanktionsavgifter på 3 000 euro mot SNAF för bland annat bristande efterlevnad av registrerades rätt till rättelse och radering enligt artiklarna 16 och 17 GDPR, samt för bristande samarbete med CNIL enligt artikel 31 GDPR.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 16 GDPR, art. 17 GDPR, art. 30 GDPR, art. 31 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Société nouvelle de l’annuaire français (“SNAF”)

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.