Frankrike: Saf Logistics bötfälls med 200 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt Saf Logistics med 200 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att CNIL fått ett klagomål om att transportföretaget Saf Logistics begärt känsliga uppgifter från sina anställda genom ett formulär på kinesiska.

CNIL genomförde en kontroll hos Saf Logistics och konstaterade att de brutit mot flera bestämmelser i GDPR, såsom principen om uppgiftsminimering, förbudet mot att behandla känsliga uppgifter och brottsuppgifter, samt skyldigheten att informera de registrerade.

CNIL konstaterade att Saf Logistics begått allvarliga överträdelser av artiklarna 5.1 (c), 9, 10 och 31 GDPR. CNIL beslutade också att överträdelsen skulle publiceras på myndighetens webbplats.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 10 GDPR, art. 31 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 200 000 euro

Mottagare: Saf Logistics

Beslutsnummer: SAN-2023- 013

Beslutsdatum: 2023-09-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.