Frankrike: Läkare bötfälls för otillräckligt skydd av patientdata

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har bötfällt två läkare med 6 000 euro respektive 3 000 euro för brott mot artiklarna 32 och 33 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av besluten framgår att två olika läkare lagrat MR- och röntgenbilder samt personuppgifter som namn, födelsedatum och journaluppgifter om sina patienter på en server för att läkarna skulle ha möjlighet att komma åt uppgifterna från sina hemdatorer. Vid en granskning av läkarnas system upptäckte CNIL att läkarna inte vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, och som en följd av detta gjort det möjligt för alla att komma åt uppgifterna.

I det ena fallet hade uppgifterna varit tillgängliga i ungefär fem år, varför CNIL bötfällde läkaren med 6 000 euro. I det andra fallet hade läkaren endast gjort uppgifterna tillgängliga i ungefär fyra månader varför bötesbeloppet sattes till 3 000 euro.

Du kan läsa pressmeddelandet här, och besluten här och här, alla endast tillgängliga på franska.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 32 GDPR, art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: SAN-2020-015

Beslutsdatum: 2020-12-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.