Frankrike: Läkare bötfälls för otillräckligt skydd av patientdata

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har bötfällt två läkare med 6 000 euro respektive 3 000 euro för brott mot artiklarna 32 och 33 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av besluten framgår att två olika läkare lagrat MR- och röntgenbilder samt personuppgifter som namn, födelsedatum och journaluppgifter om sina patienter på en server för att läkarna skulle ha möjlighet att komma åt uppgifterna från sina hemdatorer. Vid en granskning av läkarnas system upptäckte CNIL att läkarna inte vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, och som en följd av detta gjort det möjligt för alla att komma åt uppgifterna.

I det ena fallet hade uppgifterna varit tillgängliga i ungefär fem år, varför CNIL bötfällde läkaren med 6 000 euro. I det andra fallet hade läkaren endast gjort uppgifterna tillgängliga i ungefär fyra månader varför bötesbeloppet sattes till 3 000 euro.

Du kan läsa pressmeddelandet här, och besluten här och här, alla endast tillgängliga på franska.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 32 GDPR, art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: SAN-2020-015

Beslutsdatum: 2020-12-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.