Search
Close this search box.

Frankrike: Kommun Kourou bötfälls med 10 000 euro för underlåtenhet att utse dataskyddsombud

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt Kourou kommun med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att CNIL i juni 2021 skrivit till Kourou kommun och påmint kommunen om skyldigheten att utse ett dataskyddsombud, men fick inget svar. I april 2022 utfärdade CNIL ett föreläggande mot kommunen att utse ett dataskyddsombud inom fyra månader, men fick återigen inget svar. I februari 2023 beslutade CNIL att bötfälla kommunen med 5 000 euro och ge ett nytt föreläggande att utse ett dataskyddsombud inom tre månader, men kommunen följde inte heller detta beslut.

Efter en ny genomgång av ärendet konstaterade CNIL kommunen brutit mot artikel 37.1 (a) GDPR som kräver att offentliga myndigheter och organ utser ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har en viktig roll för att säkerställa att myndigheterna följer GDPR och skyddar de personuppgifter som de behandlar. CNIL konstaterade också att kommunen brutit mot artikel 31 GDPR som kräver att den ansvariga för behandlingen samarbetar med CNIL på begäran av myndigheten.

CNIL beslutade att ge kommunen ett nytt föreläggande att utse ett dataskyddsombud inom två månader efter att beslutet meddelats, annars kommer ett vite på 150 euro per dag att börja löpa. CNIL har också beslutat att ge kommunen nya böter på 5 000 euro för att inte ha följt det tidigare beslutet från februari 2023.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 31 GDPR, art. 37 GDPR, art. 38 GDPR, art. 39 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Kommun Kourou

Beslutsnummer: SAN-2023-018

Beslutsdatum: 2023-12-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.