Frankrike: Groupe Canal + bötfälls med 600 000 euro för flera överträdelser av GDPR

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt Groupe Canal + med 600 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att CNIL har granskat Groupe Canal +, ett företag som erbjuder betal-TV och andra tjänster. Utredningen visade att Groupe Canal + inte haft ett giltigt samtycke för att skicka reklam via e-post och telefon. Vidare konstaterade CNIL att Groupe Canal + inte lämnat tillräcklig information om lagringsperioderna för personuppgifter i sin integritetspolicy. CNIL konstaterade även att Groupe Canal + i vissa fall inte besvarat de registrerades förfrågningar på ett adekvat sätt.

CNIL konstaterade även att Groupe Canal + inte upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal gällande sina personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter. Därutöver konstaterade CNIL att Groupe Canal + inte säkrat lösenorden för företagets anställda på ett tillräckligt säkert sätt och inte rapporterat ett dataintrång till myndigheten.

Vid fastställandet av bötesbeloppet beaktade CNIL de överträdelser som identifierats, liksom företagets samarbete och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits under förfarandet för att säkerställa efterlevnad.

Sammantaget ansåg CNIL att Groupe Canal + brutit mot artiklarna 7.1, 12, 13, 14, 15, 28, 32 och 33 GDPR samt art. L. 34-5 CPCE. Utöver bötesbeloppet på 600 000 euro beordrade CNIL Groupe Canal + att rätta till företagets brister inom tre månader.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 7 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR, art. 15 GDPR, art. 28 GDPR, art. 32 GDPR, art. 33 GDPR, art. 83 GDPR och art. L.34-5 CPCE

Sanktionsavgift: 600 000 euro

Mottagare: Groupe Canals +

Beslutsnummer: SAN-2023-015

Beslutsdatum: 2023-10-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.