Frankrike: FreeMobile bötfälls med 300 000 euro för överträdelser av registrerades rättigheter

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt FreeMobile med 300 000 euro för överträdelse av artiklarna 12, 15, 21, 25 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att CNIL tagit emot många klagomål om att FreeMobile inte respekterat de registrerades rättigheter. Under sin utredning fann CNIL att FreeMobile underlåtit att svara på de registrerades förfrågningar i tid. FreeMobile hade dessutom inte respekterat de registrerades rätt att göra invändningar, eftersom företaget fortsatte att skicka reklam till de registrerade trots att de hade utnyttjat sin rätt att göra invändningar.

CNIL konstaterade därutöver att FreeMobile inte hade vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som var lämplig i förhållande till risken för de registrerade. FreeMobile hade till exempel skickat lösenord till användarna via e-post i klartext.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 21 GDPR,art. 25 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 300 000 euro

Mottagare: FreeMobile

Beslutsnummer: SAN-2021-021

Beslutsdatum: 2021-12-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.