Frankrike: CNIL kommer att bötfälla verksamheter som inte följer myndighetens riktlinjer för cookies

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) meddelar i ett pressmeddelande att myndigheten sammanfattat resultatet av de skrivelser som skickats ut till 38 webbplatsinnehavare som inte följer CNIL:s riktlinjer och rekommendationer för cookies (läs mer om CNIL:s riktlinjer och rekommendationer för cookies här).

Enligt CNIL har 30 webbplatsinnehavare anpassat sin användning av cookies så att de numera följer myndighetens riktlinjer och rekommendationer. Fyra webbplatsinnehavare har begärt förlängning på grund av tekniska eller operativa begränsningar och fyra webbplatsinnehavare har ännu inte svarat. Enligt CNIL kommer begäran om tidsförlängning endast beviljas om det är motiverat i det enskilda fallet. Vad gäller de fyra webbplatsinnehavarna som inte har svarat betonar CNIL att dessa kommer att ådra sig ekonomiska sanktioner på upp till 2 procent av årsomsättningen.

CNIL meddelar vidare att myndighetens granskning av webbplatsinnehavares användning av cookies kommer att fortsätta, och att granskningen kommer att rikta in sig på nationella och internationella privata aktörer, offentliga verksamheter vars webbplatser genererar betydande trafik, liksom politiska partiers webbplatser på grund av det kommande presidentvalet.

Mer information

Källa: CNIL:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.