Sverige: Förslag på ny kamerabevakningslag

Regeringen har tagit emot betänkandet på en ny kamerabevakningslag. I betänkandet föreslås att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet.

Den nya lagen ska ge ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten. Lagen ska träda i kraft den 25 maj 2018.

Mer information

Källa: Ny kamerabevakningslag SOU 2017:55

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.